730 111 320 biuro@praemium24.pl

Kontakt

KRAKÓW

os. Złotej Jesieni 6/71, Kraków
tel./ fax 12 312 87 11
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ PROSZOWICE

ul. Reja 3, Proszowice
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

ul. B. Żeleńskiego 23, Rzeszów
tel. kom. 730 111 320
e-mail: biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ NOWY TARG

ul. Waksmundzka 165, Nowy Targ
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

Kancelaria Doradztwa Prawnego BIZNES

ul. Czesława Miłosza 18/1
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 730 509 011
e-mail: sekretariat@grupabmk.pl
 
Wielka Brytania

Light Liberation Ltd
Ealing,Craven House ,40-44 Uxbridge Road
W5 2BS
tel. 07542055737


 


 


 

 


      

Aktualności

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI CZ2C/00037993/4 2021-03-01

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OGŁASZA

O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

SYLWIA SZOTA, SĄD REJONOWY w CZĘSTOCHOWIE, VIII GUp 19/18

 

Syndyk masy upadłości Sylwia SZOTA nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VIII GUp 19/18 obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości udziału (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę ewidencyjną 271/2 położonej przy ul. Górnej 65, Gruszewnia dla której prowadzona jest księga wieczysta CZ2C/00037993/4 przez Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 

Minimalna cena sprzedaży wynosi 604.500,00 zł (sześćset cztery tysiące pięćset złotych) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwiecień 2021 r.

Oferty należy składać osobiście w biurze syndyka w Krakowie (31-831) przy os. Złotej Jesieni 6/71 lub przesłać je na adres biura syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura).

Propozycje ofertowe powinny być oznaczone poprzez podanie sygn. akt. VIII GUp wraz z dopiskiem „ OFERTA NA ZAKUP UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI POŁOZONEJ PRZY UL. GÓRNEJ 65 GRUSZEWNIA”.

Oferta powinna zawierać dokładne dane oferenta w tym numer telefonu kontaktowego wraz z adresem poczty elektronicznej.

Cena zakupu powinna zostać uiszczona na rachunek masy upadłości:

93 1140 2004 0000 3802 7846 7643 najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwiecień 2021 r. roku o godz. 15.00. w ww. biurze syndyka Mariusza Przybycień

Szczegółowe informacje dotyczące udziału oraz warunki jego sprzedaży można uzyskać pod adresem email: biuro@praemium24.pl.pl.

Menu
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Treść:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Menu