730 111 320 biuro@praemium24.pl

Kontakt

KRAKÓW

os. Złotej Jesieni 6/71, Kraków
tel./ fax 12 312 87 11
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ PROSZOWICE

ul. Reja 3, Proszowice
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

ul. B. Żeleńskiego 23, Rzeszów
tel. kom. 730 111 320
e-mail: biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ NOWY TARG

ul. Waksmundzka 165, Nowy Targ
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

Kancelaria Doradztwa Prawnego BIZNES

ul. Czesława Miłosza 18/1
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 730 509 011
e-mail: sekretariat@grupabmk.pl
 
Wielka Brytania

Light Liberation Ltd
Ealing,Craven House ,40-44 Uxbridge Road
W5 2BS
tel. 07542055737


 


 


 

 


      

Aktualności

LIKWIDATOR PTR SP. Z O.O. 2020-08-04

OGŁOSZENIE MSiG

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy , postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2019 roku, sygn. akt KR XI Ns Rej. KRS 45394/17/201

postanowił rozwiązać PTR spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie ( KRS 403767 )

 

Na likwidatora spółki wyznaczono Mariusza Przybycień numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1163.

 

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: Kancelaria Prawna Praemium24 os. Złotej Jesieni 6/71, 31-831 Kraków – z adnotacją zgłoszenie wierzytelności PTR sp. z o.o. w likwidacji.


LIKWIDATOR GOLDEN CONNECT 2020-05-20

 

KR XI Ns Rej. KRS 24270/14/760

GOLDEN CONNECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
reprezentowana przez:

likwidatora

Mariusz Przybycień
z siedzibą w 31-831 Kraków
os. Złotej Jesieni 6/71
licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1163

KRS: 379418

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników


Działając na podstawie art. 238 § 1 k.s.h. w zw. z art. 288 § 1 k.s.h likwidator spółki działającej pod firmą GOLDEN CONNECT sp. z o.o. w likwidacji zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 25 lipiec 2020 r. na godzinę 15.00 w siedzibie likwidatora spółki.

 

Porządek obrad:

 

1. Przedłożenie sprawozdania z działalności likwidatorów za okres od otwarcia likwidacji.

2.Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółki – sprawozdanie likwidacyjne

3.Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

4.Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorom.

5.Wolne wnioski

 

Pliki do pobrania

  1. GOLDEN CONNECT

LIKWIDATOR OILTRA SP. Z O.O.- NWZA 2020-04-30

Kraków dn. 2020-04-30

 

KR XI Ns Rej. KRS 13827/18/502

OILTRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
reprezentowana przez:

likwidatora

Mariusz Przybycień
z siedzibą w 31-831 Kraków
os. Złotej Jesieni 6/71
licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1163

KRS: 281583

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników


Działając na podstawie art. 238 § 1 k.s.h. w zw. z art. 288 § 1 k.s.h likwidator spółki działającej pod firmą OILTRA sp. z o.o. w likwidacji zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 15 maj 2020 r. na godzinę 15.00 w siedzibie likwidatora spółki.

 

Porządek obrad:

 

1. Przedłożenie sprawozdania z działalności likwidatorów za okres od otwarcia likwidacji.

2.Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółki – sprawozdanie likwidacyjne

3.Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

4.Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorom.

5. Wolne wnioski

Pliki do pobrania

  1. OILTRA NWZA

LIKWIDATOR MAGRI SP. Z O.O.- NWZA 2020-04-28

Kraków dn. 2020-04-11

 

KR XII Ns Rej. KRS 22304/19/091

MAGRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
reprezentowana przez:

likwidatora

Mariusz Przybycień
z siedzibą w 31-831 Kraków
os. Złotej Jesieni 6/71
licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1163

KRS: 529724

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników


Działając na podstawie art. 238 § 1 k.s.h. w zw. z art. 288 § 1 k.s.h likwidator spółki działającej pod firmą Kaltrans sp. z o.o. w likwidacji zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 14 maj 2020 r. na godzinę 15.00 w siedzibie likwidatora spółki.

 

Porządek obrad:

 

1. Przedłożenie sprawozdania z działalności likwidatorów za okres od otwarcia likwidacji.

2.Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółki – sprawozdanie likwidacyjne

3.Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

4.Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorom.

5.Wolne wnioski

 

 

Pliki do pobrania

  1. MAGRI

LIKWIDATOR WB2B SP. Z O.O.- NWZA 2020-04-24

OGŁOSZENIE MSiG

 

 

Likwidator WB2B spółka z o.o. w likwidacji w Krakowie ( KRS 372824) zgodnie z treścią art. 232 k.s.h. w zw. z art. 227 k.s.h oraz 288 k.s.h zwołuje na dzień 11 maj 2020 r. o godz. 17.00. w Kancelaria Prawna Praemium24 os. Złotej Jesieni 6/71, 31-831 Kraków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

4.Zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania likwidacyjnego;

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu zamknięcia likwidacji

7.Podjęcie uchwały o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów spółki;

8.Udzielenia absolutorium likwidatorowi spółki

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników.

Pliki do pobrania

  1. NWZA WB2B

LIKWIDATOR LIPCO POLSKA SP. Z O.O.- NWZA 2020-04-19

Kraków dn. 2020-04-19

KR XI Ns Rej. KRS 19716/18/105

LIPCO POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
reprezentowana przez:

likwidatora

Mariusz Przybycień
z siedzibą w 31-831 Kraków
os. Złotej Jesieni 6/71
licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1163

KRS: 41485

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników


Działając na podstawie art. 238 § 1 k.s.h. w zw. z art. 288 § 1 k.s.h likwidator spółki działającej pod firmą Tarasek Sprzęt sp. z o.o. w likwidacji zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 5 maja 2020 r. na godzinę 15.00 w siedzibie likwidatora spółki.

 

Porządek obrad:

 

1. Przedłożenie sprawozdania z działalności likwidatorów za okres od otwarcia likwidacji.

2.Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółki – sprawozdanie likwidacyjne

3.Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

4.Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorom.

5.Wolne wnioski

 

Pliki do pobrania

  1. LIPCO POLSKA

LIKWIDATOR KALTRANS SP. Z O.O.- NWZA 2020-04-11

Kraków dn. 2020-04-11

 

KR XII Ns Rej. KRS 11515/16/928

KALTRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
reprezentowana przez:

likwidatora

Mariusz Przybycień
z siedzibą w 31-831 Kraków
os. Złotej Jesieni 6/71
licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1163

KRS: 281583

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników


Działając na podstawie art. 238 § 1 k.s.h. w zw. z art. 288 § 1 k.s.h likwidator spółki działającej pod firmą Kaltrans sp. z o.o. w likwidacji zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 27 kwiecień 2020 r. na godzinę 15.00 w siedzibie likwidatora spółki.

 

Porządek obrad:

 

1. Przedłożenie sprawozdania z działalności likwidatorów za okres od otwarcia likwidacji.

2. Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółki – sprawozdanie likwidacyjne

3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

4. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorom.

5. Wolne wnioski

 

 

Pliki do pobrania

  1. NWZA KALTRANS SPRZĘT

Likwidator BLUE TRUCK spółka z o.o. w likwidacji w Krakowie ( KRS 379751) 2020-03-07

OGŁOSZENIE MSiG

 

 

Likwidator BLUE TRUCK spółka z o.o. w likwidacji w Krakowie ( KRS 379751) zgodnie z treścią art. 232 k.s.h. w zw. z art. 227 k.s.h oraz 288 k.s.h zwołuje na dzień 10 kwiecień 2020 r. o godz. 15.00. w Kancelaria Prawna Praemium24 os. Złotej Jesieni 6/71, 31-831 Kraków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

4.Zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania likwidacyjnego;

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu zamknięcia likwidacji

7.Podjęcie uchwały o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów spółki;

8.Udzielenia absolutorium likwidatorowi spółki

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników.

 


 

 

Pliki do pobrania

  1. BLUE TRUCK

LIKWIDATOR TARASEK SPRZĘT SP. Z O.O.- NWZA 2020-03-04

Kraków dn. 2020-02-23

KR XII Ns Rej. KRS 29367/17/711

 

TARASEK SPRZĘT POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
reprezentowana przez:

likwidatora

Mariusz Przybycień
z siedzibą w 31-831 Kraków
os. Złotej Jesieni 6/71
licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1163

KRS: 435832

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników


Działając na podstawie art. 238 § 1 k.s.h. w zw. z art. 288 § 1 k.s.h likwidator spółki działającej pod firmą Tarasek Sprzęt sp. z o.o. w likwidacji zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 3 kwiecień 2020 r. na godzinę 15.00 w siedzibie likwidatora spółki.

 

Porządek obrad:

 

1. Przedłożenie sprawozdania z działalności likwidatorów za okres od otwarcia likwidacji.

2. Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółki – sprawozdanie likwidacyjne

3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

4. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorom.

5. Wolne wnioski

 

 

Pliki do pobrania

  1. NWZA TARASEK SPRZĘT

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OGŁASZA O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI RUCHOMOŚCI SYLWIA SZOTA, SĄD REJONOWY w CZĘSTOCHOWIE, VIII GUp 19/18 2019-12-08

Pliki do pobrania

  1. Opel Vivaro nr rej. SC 7515F
1 2 3 »
Menu
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Treść:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Menu