730 111 320 biuro@praemium24.pl

Kontakt

KRAKÓW

os. Złotej Jesieni 6/71, Kraków
tel./ fax 12 312 87 11
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ PROSZOWICE

ul. Reja 3, Proszowice
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

ul. B. Żeleńskiego 23, Rzeszów
tel. kom. 730 111 320
e-mail: biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ NOWY TARG

ul. Waksmundzka 165, Nowy Targ
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

Kancelaria Doradztwa Prawnego BIZNES

ul. Czesława Miłosza 18/1
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 730 509 011
e-mail: sekretariat@grupabmk.pl
 
Wielka Brytania

Light Liberation Ltd
Ealing,Craven House ,40-44 Uxbridge Road
W5 2BS
tel. 07542055737


 


 


 

 


      

Aktualności

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI CZ1C/00134481/5 2021-03-01

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OGŁASZA

O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

SYLWIA SZOTA, SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, VIII GUp 19/18

 

Syndyk masy upadłości Sylwia SZOTA nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VIII GUp 19/18 obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości udziału (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne 15/1 oraz 46/1 położonych przy ul. Krętej 18, w Częstochowie dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW CZ1C/00134481/5 przez Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych.


Minimalna cena sprzedaży wynosi 43.500,00 zł (czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwiecień 2021 r.

Oferty należy składać osobiście w biurze syndyka w Krakowie (31-831) przy os. Złotej Jesieni 6/71 lub przesłać je na adres biura syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura).

Propozycje ofertowe powinny być oznaczone poprzez podanie sygn. akt. VIII GUp 19/18 wraz z dopiskiem „ OFERTA NA ZAKUP UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI POŁOZONEJ PRZY UL. KRĘTEJ 18 w CZĘSTOCHOWIE”.

Oferta powinna zawierać dokładne dane oferenta w tym numer telefonu kontaktowego wraz z adresem poczty elektronicznej.

Cena zakupu powinna zostać uiszczona na rachunek masy upadłości:

93 1140 2004 0000 3802 7846 7643 najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwiecień 2021 roku o godz. 15.00. w ww. biurze syndyka Mariusza Przybycień

Szczegółowe informacje dotyczące udziału oraz warunki jego sprzedaży można uzyskać pod adresem email: biuro@praemium24.pl.pl.

 

 

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OGŁASZA

O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

SYLWIA SZOTA, SĄD REJONOWY w CZĘSTOCHOWIE, VIII GUp 19/18

 

Syndyk masy upadłości Sylwia SZOTA nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VIII GUp 19/18 obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości udziału (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę ewidencyjną 271/2 położonej przy ul. Górnej 65, Gruszewnia dla której prowadzona jest księga wieczysta CZ2C/0037993/4 przez Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 

Minimalna cena sprzedaży wynosi 604.500,00 zł (sześćset cztery tysiące pięćset złotych) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwiec 2019 roku.

Oferty należy składać osobiście w biurze syndyka w Krakowie (31-831) przy os. Złotej Jesieni 6/71 lub przesłać je na adres biura syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura).

Propozycje ofertowe powinny być oznaczone poprzez podanie sygn. akt. VIII GUp wraz z dopiskiem „ OFERTA NA ZAKUP UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI POŁOZONEJ PRZY UL. GÓRNEJ 65 GRUSZEWNIA”.

Oferta powinna zawierać dokładne dane oferenta w tym numer telefonu kontaktowego wraz z adresem poczty elektronicznej.

Cena zakupu powinna zostać uiszczona na rachunek masy upadłości co najmniej 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży. Wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

Cena zakupu powinna zostać uiszczona na rachunek masy upadłości co najmniej 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwiec 2019 roku o godz. 15.00. w ww. biurze syndyka Mariusza Przybycień

Szczegółowe informacje dotyczące udziału oraz warunki jego sprzedaży można uzyskać pod adresem email: biuro@praemium24.pl.pl lub pod numerem telefonu 730111320.

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI CZ2C/00037993/4 2021-03-01

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OGŁASZA

O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

SYLWIA SZOTA, SĄD REJONOWY w CZĘSTOCHOWIE, VIII GUp 19/18

 

Syndyk masy upadłości Sylwia SZOTA nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VIII GUp 19/18 obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości udziału (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę ewidencyjną 271/2 położonej przy ul. Górnej 65, Gruszewnia dla której prowadzona jest księga wieczysta CZ2C/00037993/4 przez Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 

Minimalna cena sprzedaży wynosi 604.500,00 zł (sześćset cztery tysiące pięćset złotych) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwiecień 2021 r.

Oferty należy składać osobiście w biurze syndyka w Krakowie (31-831) przy os. Złotej Jesieni 6/71 lub przesłać je na adres biura syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura).

Propozycje ofertowe powinny być oznaczone poprzez podanie sygn. akt. VIII GUp wraz z dopiskiem „ OFERTA NA ZAKUP UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI POŁOZONEJ PRZY UL. GÓRNEJ 65 GRUSZEWNIA”.

Oferta powinna zawierać dokładne dane oferenta w tym numer telefonu kontaktowego wraz z adresem poczty elektronicznej.

Cena zakupu powinna zostać uiszczona na rachunek masy upadłości:

93 1140 2004 0000 3802 7846 7643 najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwiecień 2021 r. roku o godz. 15.00. w ww. biurze syndyka Mariusza Przybycień

Szczegółowe informacje dotyczące udziału oraz warunki jego sprzedaży można uzyskać pod adresem email: biuro@praemium24.pl.pl.

Syndyk masy upadłości Sylwia SZOTA nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VIII GUp 19/18 2021-05-09

 

Syndyk masy upadłości Sylwia SZOTA nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VIII GUp 19/18 obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości ruchomości – pojazdu Opel Vivaro nr rej. SC 5333G. rok produkcji 2007.

 

Minimalna cena sprzedaży wynosi 6.250,00 zł (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021 roku.

Oferty należy składać osobiście w biurze syndyka w Krakowie (31-831) przy os. Złotej Jesieni 6/71 lub przesłać je na adres biura syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura).

Propozycje ofertowe powinny być oznaczone poprzez podanie sygn. akt. VIII GUp 19/18 wraz z dopiskiem „ OFERTA NA ZAKUP RUCHOMOŚCI - POJAZDU MARKI OPEL VIVARO NR REJ. SC 5333G”

Oferta powinna zawierać dokładne dane oferenta w tym numer telefonu kontaktowego wraz z adresem poczty elektronicznej.

Cena zakupu powinna zostać uiszczona na rachunek masy upadłości:

93 1140 2004 0000 3802 7846 7643 najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2021 roku o godz. 15.00. w ww. biurze syndyka Mariusza Przybycień

Szczegółowe informacje dotyczące udziału oraz warunki jego sprzedaży można uzyskać pod adresem email: biuro@praemium24.pl.pl lub pod numerem telefonu 730111320.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OGŁASZA O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI RUCHOMOŚCI SYLWIA SZOTA, SĄD REJONOWY w CZĘSTOCHOWIE, VIII GUp 19/18 2021-05-09

Syndyk masy upadłości Sylwia SZOTA nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VIII GUp 19/18 obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości ruchomości – pojazdu Opel Vivaro nr rej. SC 7515F. rok produkcji 2005.

 

Minimalna cena sprzedaży wynosi 4.000,00. zł (cztery tysiące złotych zero groszy ) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021 roku.

Oferty należy składać osobiście w biurze syndyka w Krakowie (31-831) przy os. Złotej Jesieni 6/71 lub przesłać je na adres biura syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura).

Propozycje ofertowe powinny być oznaczone poprzez podanie sygn. akt. VIII GUp 19/18 wraz z dopiskiem „ OFERTA NA ZAKUP RUCHOMOŚCI - POJAZDU MARKI OPEL VIVARO NR REJ. SC 7515F”

Oferta powinna zawierać dokładne dane oferenta w tym numer telefonu kontaktowego wraz z adresem poczty elektronicznej.

Cena zakupu powinna zostać uiszczona na rachunek masy upadłości:

93 1140 2004 0000 3802 7846 7643 najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2021 roku o godz. 15.00. w ww. biurze syndyka Mariusza Przybycień

Szczegółowe informacje dotyczące udziału oraz warunki jego sprzedaży można uzyskać pod adresem email: biuro@praemium24.pl.pl lub pod numerem telefonu 730111320.

LIKWIDATOR PURE CONNECT POLSKA SP. Z O.O.- NWZA 2021-05-05

Kraków dn. 2021-05-05

KR XI Ns Rej. KRS 183/19/900

PURE CONNECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
reprezentowana przez:

likwidatora

Mariusz Przybycień
z siedzibą w 31-831 Kraków
os. Złotej Jesieni 6/71
licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1163

KRS:434632

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników


Działając na podstawie art. 238 § 1 k.s.h. w zw. z art. 288 § 1 k.s.h likwidator spółki działającej pod firmą Pure Connect sp. z o.o. w likwidacji zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 18 czerwiec 2021 r. na godzinę 15.00 w siedzibie likwidatora spółki.

 

Porządek obrad:

 

1.Przedłożenie sprawozdania z działalności likwidatorów za okres od otwarcia likwidacji.

2. Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółki – sprawozdanie likwidacyjne

3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

4. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorom.

5.Wolne wnioski

Pliki do pobrania

  1. PURE CONNECT

LIKWIDATOR CCG SP. Z O.O.- NWZA 2021-04-21

Kraków dn. 2021-04-17

KR XI Ns Rej. KRS 42496/17/891

CCG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
reprezentowana przez:

likwidatora

Mariusz Przybycień
z siedzibą w 31-831 Kraków
os. Złotej Jesieni 6/71
licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1163

KRS: 338883

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników


Działając na podstawie art. 238 § 1 k.s.h. w zw. z art. 288 § 1 k.s.h likwidator spółki działającej pod firmą CCG sp. z o.o. w likwidacji zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 30 maj 2021 r. na godzinę 15.00 w siedzibie likwidatora spółki.

 

Porządek obrad:

 

1.Przedłożenie sprawozdania z działalności likwidatorów za okres od otwarcia likwidacji.

2. Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółki – sprawozdanie likwidacyjne

3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

4. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorom.

5.Wolne wnioski.

Pliki do pobrania

  1. CCG

LIKWIDATOR BP INVEST SP. Z O.O.- NWZA 2021-04-21

Kraków dn. 2021-04-17

KR XI Ns Rej. KRS 23910/19/485

BP INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
reprezentowana przez:

likwidatora

Mariusz Przybycień
z siedzibą w 31-831 Kraków
os. Złotej Jesieni 6/71
licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1163

KRS: 627194

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników


Działając na podstawie art. 238 § 1 k.s.h. w zw. z art. 288 § 1 k.s.h likwidator spółki działającej pod firmą BP INVEST sp. z o.o. w likwidacji zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 20 maj 2021 r. na godzinę 15.00 w siedzibie likwidatora spółki.

 

Porządek obrad:

 

1.Przedłożenie sprawozdania z działalności likwidatorów za okres od otwarcia likwidacji.

2. Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółki – sprawozdanie likwidacyjne

3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

4. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorom.

5.Wolne wnioski.

Pliki do pobrania

  1. BP INVEST

LIKWIDATOR AMD COMPANY SP. Z O.O.- NWZA 2021-04-21

Kraków dn. 2021-04-17

KR XI Ns Rej. KRS 24627/18/378

AMD COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
reprezentowana przez:

likwidatora

Mariusz Przybycień
z siedzibą w 31-831 Kraków
os. Złotej Jesieni 6/71
licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1163

KRS: 362086

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników


Działając na podstawie art. 238 § 1 k.s.h. w zw. z art. 288 § 1 k.s.h likwidator spółki działającej pod firmą AMD COMPANY sp. z o.o. w likwidacji zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 21 maj 2021 r. na godzinę 15.00 w siedzibie likwidatora spółki.

 

Porządek obrad:

 

1.Przedłożenie sprawozdania z działalności likwidatorów za okres od otwarcia likwidacji.

2. Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółki – sprawozdanie likwidacyjne

3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

4. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorom.

5.Wolne wnioski

Pliki do pobrania

  1. AMD COMPANY

LIKWIDATOR MHD MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.- NWZA 2021-04-21

Kraków dn. 2021-04-17

KR XI Ns Rej. KRS 13089/20/399

MHD MAŁOPOLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
reprezentowana przez:

likwidatora

Mariusz Przybycień
z siedzibą w 31-831 Kraków
os. Złotej Jesieni 6/71
licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1163

KRS: 527410

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników


Działając na podstawie art. 238 § 1 k.s.h. w zw. z art. 288 § 1 k.s.h likwidator spółki działającej pod firmą MHD MAŁOPOLSKA sp. z o.o. w likwidacji zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 14 maj 2021 r. na godzinę 15.00 w siedzibie likwidatora spółki.

 

Porządek obrad:

 

1.Przedłożenie sprawozdania z działalności likwidatorów za okres od otwarcia likwidacji.

2. Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółki – sprawozdanie likwidacyjne

3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

4. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorom.

5.Wolne wnioski

Pliki do pobrania

  1. MHD MAŁOPOLSKA

LIKWIDATOR KWATERA SP. Z O.O.- NWZA 2021-04-21

Kraków dn. 2021-04-17

KR XI Ns Rej. KRS 1267/18/031

KWATERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
reprezentowana przez:

likwidatora

Mariusz Przybycień
z siedzibą w 31-831 Kraków
os. Złotej Jesieni 6/71
licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1163

KRS: 472707

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników


Działając na podstawie art. 238 § 1 k.s.h. w zw. z art. 288 § 1 k.s.h likwidator spółki działającej pod firmą Kwatera sp. z o.o. w likwidacji zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 11 czerwiec 2021 r. na godzinę 15.00 w siedzibie likwidatora spółki.

 

Porządek obrad:

 

1.Przedłożenie sprawozdania z działalności likwidatorów za okres od otwarcia likwidacji.

2. Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółki – sprawozdanie likwidacyjne

3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

4. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorom.

5. Wolne wnioski

 

Pliki do pobrania

  1. KWATERA sp. z o.o.
1 2 3 4 »
Menu
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Treść:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Menu