730 111 320 biuro@praemium24.pl

Kontakt

KRAKÓW

os. Złotej Jesieni 6/71, Kraków
tel./ fax 12 312 87 11
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ PROSZOWICE

ul. Reja 3, Proszowice
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

ul. B. Żeleńskiego 23, Rzeszów
tel. kom. 730 111 320
e-mail: biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ NOWY TARG

ul. Waksmundzka 165, Nowy Targ
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

Kancelaria Doradztwa Prawnego BIZNES

ul. Czesława Miłosza 18/1
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 730 509 011
e-mail: sekretariat@grupabmk.pl
 
Wielka Brytania

Light Liberation Ltd
Ealing,Craven House ,40-44 Uxbridge Road
W5 2BS
tel. 07542055737


 


 


 

 


      

Aktualności

LIKWIDATOR PTR SP. Z O.O. 2020-08-04

OGŁOSZENIE MSiG

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy , postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2019 roku, sygn. akt KR XI Ns Rej. KRS 45394/17/201

postanowił rozwiązać PTR spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie ( KRS 403767 )

 

Na likwidatora spółki wyznaczono Mariusza Przybycień numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1163.

 

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: Kancelaria Prawna Praemium24 os. Złotej Jesieni 6/71, 31-831 Kraków – z adnotacją zgłoszenie wierzytelności PTR sp. z o.o. w likwidacji.


Menu
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Treść:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Menu