730 111 320 biuro@praemium24.pl

Kontakt

KRAKÓW

os. Złotej Jesieni 6/71, Kraków
tel./ fax 12 312 87 11
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ PROSZOWICE

ul. Reja 3, Proszowice
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

ul. B. Żeleńskiego 23, Rzeszów
tel. kom. 730 111 320
e-mail: biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ NOWY TARG

ul. Waksmundzka 165, Nowy Targ
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

Kancelaria Doradztwa Prawnego BIZNES

ul. Czesława Miłosza 18/1
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 730 509 011
e-mail: sekretariat@grupabmk.pl
 
Wielka Brytania

Light Liberation Ltd
Ealing,Craven House ,40-44 Uxbridge Road
W5 2BS
tel. 07542055737


 


 


 

 


      

Aktualności

Likwidator BLUE TRUCK spółka z o.o. w likwidacji w Krakowie ( KRS 379751) 2020-03-07

OGŁOSZENIE MSiG

 

 

Likwidator BLUE TRUCK spółka z o.o. w likwidacji w Krakowie ( KRS 379751) zgodnie z treścią art. 232 k.s.h. w zw. z art. 227 k.s.h oraz 288 k.s.h zwołuje na dzień 10 kwiecień 2020 r. o godz. 15.00. w Kancelaria Prawna Praemium24 os. Złotej Jesieni 6/71, 31-831 Kraków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

4.Zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania likwidacyjnego;

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu zamknięcia likwidacji

7.Podjęcie uchwały o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów spółki;

8.Udzielenia absolutorium likwidatorowi spółki

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników.

 


 

 

OGŁOSZENIE MSiG

 

 

Likwidator BLUE TRUCK spółka z o.o. w likwidacji w Krakowie ( KRS 379751) zgodnie z treścią art. 232 k.s.h. w zw. z art. 227 k.s.h oraz 288 k.s.h zwołuje na dzień 10 kwiecień 2020 r. o godz. 15.00. w Kancelaria Prawna Praemium24 os. Złotej Jesieni 6/71, 31-831 Kraków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

4.Zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania likwidacyjnego;

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu zamknięcia likwidacji

7.Podjęcie uchwały o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów spółki;

8.Udzielenia absolutorium likwidatorowi spółki

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników.

 

Plik do pobrania:

  1. BLUE TRUCK
Menu
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Treść:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Menu