730 111 320 biuro@praemium24.pl

Kontakt

KRAKÓW

os. Złotej Jesieni 6/71, Kraków
tel./ fax 12 312 87 11
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ PROSZOWICE

ul. Reja 3, Proszowice
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

ul. B. Żeleńskiego 23, Rzeszów
tel. kom. 730 111 320
e-mail: biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ NOWY TARG

ul. Waksmundzka 165, Nowy Targ
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

Kancelaria Doradztwa Prawnego BIZNES

ul. Czesława Miłosza 18/1
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 730 509 011
e-mail: sekretariat@grupabmk.pl
 
Wielka Brytania

Light Liberation Ltd
Ealing,Craven House ,40-44 Uxbridge Road
W5 2BS
tel. 07542055737


 


 


 

 


      

Aktualności

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OGŁASZA O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI RUCHOMOŚCI SYLWIA SZOTA, SĄD REJONOWY w CZĘSTOCHOWIE, VIII GUp 19/18 2019-12-08

Syndyk masy upadłości Sylwia SZOTA nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VIII GUp 19/18 obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości ruchomości – pojazdu Opel Vivaro nr rej. SC 7515F. rok produkcji 2005.
Minimalna cena sprzedaży wynosi 10.000. zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto.
Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudzień 2019 roku.
Oferty należy składać osobiście w biurze syndyka w Krakowie (31-831) przy os. Złotej Jesieni 6/71 lub przesłać je na adres biura syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura).
Propozycje ofertowe powinny być oznaczone poprzez podanie sygn. akt. VIII GUp 19/18 wraz z dopiskiem „ OFERTA NA ZAKUP RUCHOMOŚCI - POJAZDU MARKI OPEL VIVARO NR REJ. SC 7515F”
Oferta powinna zawierać dokładne dane oferenta w tym numer telefonu kontaktowego wraz z adresem poczty elektronicznej.
Cena zakupu powinna zostać uiszczona na rachunek masy upadłości:
93 1140 2004 0000 3802 7846 7643 najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudzień 2019 roku o godz. 15.00. w ww. biurze syndyka Mariusza Przybycień
Szczegółowe informacje dotyczące udziału oraz warunki jego sprzedaży można uzyskać pod adresem email: biuro@praemium24.pl.pl lub pod numerem telefonu 730 111 320.

Plik do pobrania:

  1. Opel Vivaro nr rej. SC 7515F
Menu
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Treść:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Menu