730 111 320 biuro@praemium24.pl

Kontakt

KRAKÓW

os. Złotej Jesieni 6/71, Kraków
tel./ fax 12 312 87 11
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ PROSZOWICE

ul. Reja 3, Proszowice
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

ul. B. Żeleńskiego 23, Rzeszów
tel. kom. 730 111 320
e-mail: biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ NOWY TARG

ul. Waksmundzka 165, Nowy Targ
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

Kancelaria Doradztwa Prawnego BIZNES

ul. Czesława Miłosza 18/1
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 730 509 011
e-mail: sekretariat@grupabmk.pl
 
Wielka Brytania

Light Liberation Ltd
Ealing,Craven House ,40-44 Uxbridge Road
W5 2BS
tel. 07542055737


 


 


 

 


      

Oferta: wypadki przy pracy

Aby zdefiniować pojęcie wypadku przy pracy należy wskazać iż jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku której nastąpił uraz lub śmierć. Zdarzenie to ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą a więc:

 • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
 • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Z tytułu wypadków przy pracy poszkodowanym przysługuje:

 • odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy

Zakres świadczeń z tytułu wypadków przy pracy:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • renta inwalidzka stała lub okresowa, jeżeli wskutek wypadku przy pracy poszkodowany stał się niezdolny do wykonywania pracy
 • odszkodowania za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek zaistniałego zdarzenia
 • nieodpłatne świadczenia lecznicze i rehabilitacyjne, protezy, środki lecznicze.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Treść:

 


Menu
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Treść:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Menu