730 111 320 biuro@praemium24.pl

Kontakt

KRAKÓW

os. Złotej Jesieni 6/71, Kraków
tel./ fax 12 312 87 11
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ PROSZOWICE

ul. Reja 3, Proszowice
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

ul. B. Żeleńskiego 23, Rzeszów
tel. kom. 730 111 320
e-mail: biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ NOWY TARG

ul. Waksmundzka 165, Nowy Targ
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

Kancelaria Doradztwa Prawnego BIZNES

ul. Czesława Miłosza 18/1
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 730 509 011
e-mail: sekretariat@grupabmk.pl
 
Wielka Brytania

Light Liberation Ltd
Ealing,Craven House ,40-44 Uxbridge Road
W5 2BS
tel. 07542055737


 


 


 

 


      

Oferta: wypadki komunikacyjne

Ze skutkami wypadków komunikacyjnych związane są zarówno urazy o charakterze fizycznym związane z uszkodzeniami ciała jak też te o charakterze psychicznym. Często zdarza się, że osoby pokrzywdzone w wypadkach nie dochodzą swoich roszczeń, ponieważ nie zdają sobie sprawy, że z tego tytułu przysługują im różnego rodzaju świadczenia. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest zarówno wypłata takiego odszkodowania ale również stosownego zadośćuczynienia za poniesione szkody powstałe wskutek wypadku.

Odszkodowania dochodzone są zarówno z polisy OC sprawcy wypadku a w przypadku kiedy sprawca nie posiadał ważnej polisy OC, dochodzimy roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Prawo do odszkodowania przysługuje:

 • Pasażerom pojazdu
 • Kierowcy pojazdu poszkodowanego
 • Rowerzystom, motocyklistom potrąconym przez pojazd mechaniczny
 • Pieszym potrąconym przez pojazdy
 • Pasażerom komunikacji zbiorowej
 • Najbliższej rodzinie w przypadku śmierci poszkodowanego

Odszkodowania dla Klienta:

 • Koszty związane z leczeniem po zdarzeniu
 • Utracone dochody związane ze zwolnieniem lekarskim po wypadku
 • Renta powypadkowa
 • Odszkodowania dla osób najbliższych z tytułu śmierci poszkodowanego
 • Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
 • Odszkodowanie z tytułu naprawy pojazdu
 • Zniszczone rzeczy osobiste

Stosownych roszczeń możemy domagać się do 3 lat od daty, w której poszkodowany dowiedział się o fakcie szkody oraz osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia. Nie można dochodzić odszkodowania jeżeli od dnia powstania szkody minęło 10 lat. W szczególnych przypadkach - gdy szkoda powstała na skutek zbrodni lub występku, roszczenie takie przedawnia się z upływem 20 lat od powstania szkody.

Zakres roszczeń jest definiowany w zależności od rodzaju danej sprawy, szkody i doznanego uszczerbku zarówno majątkowego jak i osobowego.

Zakres terytorialny obejmuje teren całego kraju – podejmiemy się prowadzenia spraw nawet w najdalej oddalonych miejscowościach.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Treść:


Menu
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Treść:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Menu